Makale Çağrısı


MAKALE ÇAĞRISI

Son yıllarda Türkiye’de tarihe olan ilgi ve alaka tarihle ilgili kitap, dergi, film, dizi, belgesel, program ve hatta televizyon kanalı sayısının artışından açıkça görülebilmektedir. Bu ilgi ve alaka başlangıçta siyasi tarihe, liderlere, savaşlara ve diplomasiye yoğunlaşmakla beraber zamanla yerini kültür tarihi araştırmalarına bırakmaya başladı. İnsanlar gündelik yaşamın, doğanın, hobilerinin ve nesnelerin tarihine ilgi duymaya ve bunlar hakkında üretilen içerikleri tüketmeye yöneldiler.

STAD-Spor Tarihi Araştırmaları Dergisi (STAD) de böyle bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı. Akademik dergi yayıncılığında son yıllardaki patlama Türk akademyasının ihtiyaçlarını daha spesifik alanlarda çözme çabasının bir sonucuydu. Bu minvalde yurtdışında bir çok başarılı örneği olmakla beraber Türkiye’deki spor tarihi araştırmalarını ve araştırmacılarını bir araya getirecek bir derginin olmaması büyük bir eksiklikti. Spor tarihi araştırmaları bu zamana kadar daha çok tarih, sosyal bilimler ve spor bilimleri alalarında yayınlanan dergilerde kendilerine yer buluyordu. STAD spor tarihi meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlayan hakemli akademik bir dergi olarak yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanması planlanan STAD’ın Türkiye’deki akademik tarihçiliğe yeni bir soluk getirmesini dliyorum. Alanının seçkin yazarlarını editoryal bünyesinde barındıran ve her geçen gün danışma ve editör kurulunu güncelleyen STAD’ta sizleri de yazar, hakem ve okuyucu olarak görmeyi arzu ediyoruz.

STAD hakkında detaylı bilgilere https://sportarihi.org adresinden ulaşabilir, sportarihiarastirmalari@gmail.com aracılığıyla soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. STAD öncelikli olarak tarih, uluslararası ilişkiler, spor bilimleri, sosyoloji, siyaset bilimi alanlarından araştırmaları kabul etmekle birlikte disiplinlerarası çalışmalara sayfalarında yer vermek için sabırsızlanmaktadır.

STAD’ın Aralık 2024'te çıkacak ilk sayısı için son makale kabül tarihi 30.10.2024 olup, çalışmalarınızı https://sportarihi.org de yer alan makale takip sisteminden yükleyebilirsiniz.

Doç. Dr. Fehim KURULOĞLU

Dergi İletişim: sportarihiarastirmalari@gmail.com

Twitter (X) @stadjournal

Instagram – stad_journal